Portfolio
Dossier de presentació

bloc tecnic 01

Els senzills i efectius blocs tècnics com eina d'imatge

Els blocs d'ús intern, de les empreses i institucions, són una mostra de la imatge que internament es vol donar

Bloc d'assistència tècnica

Una empresa o institució a més de tenir una imatge externa no pot deixar de banda la seva imatge interna. En els uns senzills blocs tècnics, molts cops oblidats, són una bona eina per fer imatge.

Tots dos blocs són de format A4.
El meeting memo, és d'enquadernació en espiral per la banda esquerra.
Amb tapa de plàstic transparenta. Sense impressió.
Coberta de cartó blanca de 300 gr. Amb impressió 1+0.
L'interior amb 100 fulls impresos a 1+0 tintes sobre paper òfset blanc de 80 g.
Contratapa de plàstic semirígid negre. Sense impressió.
En el cas de l'assistència tècnica, el full interior és autocopiatiu.

Blocs tècnics d’ús intern

Blocs tècnics d’ús intern

>Productes d’identitat corporativa