Portfolio
Dossier de presentació
Carpetes d’utilitat i durada diversa

Carpetes d'ús per events concrets 

Carpetes com contenidors d’informació

Carpetes fetes en mida tancada de 220 x 320 mm.
Amb lloms diversos. De la carpeta sense llom a la de 3 cm i la d’1 cm.
Totes elles amb l’encuny i l’engomat de la pestanya.
La impressió de 2 i quatre tintes per una sola cara.

>Productes d’identitat corporativa