Portfolio
Dossier de presentació

reglament 00

Reglament en impressió bilingüe en doble sentit.

Característiques tècniques

Format obert: 297 x 210 mm.
Format tancat: 148 x 210 mm.

Impressió bilingüe en doble sentit els idiomes.

Coberta:
Paper estucat mat dues cares de 170 g.
Impressió 1 + 0 tinta.

Interior:
40/40 pàgines per idioma = 80 pàgines interiors.
Paper òfset blanc de 80 g.
Impressió 4 + 4 tintes.

Enquadernació:
Plegat i grapat.

reglament 02
Reglaments plegats i grapats

>Productes d’edició