Portfolio
Dossier de presentació

Catàleg productes en presentació USB

Catàleg general de productes presentat en un suport USB

Catàleg de productes industrials en format electrònic en un suport USB.

Una forma d'abaratir substancialment els costos és fer-ho electrònicament. Hi ha estalvi en impressió, transport i emmagatzematge.

En aquest cas s'havia de tornar a editar un catàleg de 723 pàgines amb un abaratiment de costos. L'opció del format electrònic és la solució ideal, ja que, com en aquest cas, hi havia un problema d'emmagatzematge, les 5.000 unitats de targetes USB ocupaven 4 caixes, en lloc dels 8 palets dels catàlegs impresos.

Per aquest catàleg s'ha iniciat des de les pàgines en format pdf del catàleg imprès. S'han fet marcadors, índex i enllaços. S'ha utilitzat un programa que passes els pdf a format electrònic amb les característiques corporatives que nosaltres volíem, el color, per exemple.

Catàleg productes en presentació USB

També s'han dissenyat les dues cares de la targeta USB.

>Productes digitals