Portfolio
Dossier de presentació

Web Revista Joc Privat

Web de la revista professional Joc Privat.

Realització amb Joomla de la web de Joc Privat. Revista Professional de la Indústria del Joc. Publicació especialitzada en el sector del recreatiu

Per les característiques pròpies de la revista amb un newsletter diari ha fet possible que Joomla fos la millor eina per gestionar tots els continguts.

Joomla és un sistema de gestió de continguts de codi obert construït amb PHP, sota una llicència GPL, i que utilitza una base de dades MySQL. Amb ells es pot desenvolupar llocs wevs dinàmics i ineractius.

Per aquesta web s'ha fet la recerca d'una plantilla base que fos la més adequada a una web-revista. Una de les característiques bàsiques que es volia era que fos de format "responsive", per ser visualitzada correctament en dispositius mòbils.

Un cop escollida és manipulada fins a modificar-la per obtenir la plantilla base. Sota la plantilla base, s'ha creat l'estructura de la web de Joc Privat, editant, posteriorment, les pàgines específiques (Quienes somos, suscripción, anunciarse, reportajes...) de la web. Un cop creades les pàgines ha vingut la inserció dels continguts, amb la recerca i manipulació de les imatges i creació dels textos.

En la web està integrat un newsletter diari, on cada dia s'inclou la notícia que apareix en el news. Aquest newsletter és una integració d'un sistema de gestió d'enviament de correu electrònic diari amb un resum de les notícies més importants del sector. Conté un control estadístic de clics, de qui obre l'email, el tant per cent d'efectivitat, etc.

En la web està la versió digital, JP digital, de la revista impresa.

Els reportatges, entrevistes, etc., tots aquells articles interessants que s'han publicat i que se'ls vol donar més rellevància són visualitzats en la web.

Hi ha l'àrea privada d'usuaris on poden els subscriptors de Joc Privat accedir als arxius Pdf de la revista. Feta ja la web de Joc Privat s'ha modificat i actualitzat el següent:

  • Modificació i actualització en les xarxes socials.
  • Gestió d'usuaris SEO: Introducció metadades per a la millora de posicionament en Google.
  • Seguiment posicionament. Adequació de la nova web a les normatives europees de privacitat: Cookies i altes/baixes en newsletters. 

>Productes digitals