Blog
Articles, comentaris, teories...

Els productes digitals són tot allò que fan referència al món d’internet, de les seves xarxes, posicionaments, webs i blogs

Amb l’entrada de la tecnologia digital en el món gràfic tradicional ha fet que molts productes convisquin junts en diferents suports. Els exemples més clars han estat el llibre i un altre la revista.

Desenvolupar productes digitals a partir de projectes editorials, destinats a entorns web o suports físics digitals, és el fet de no només pensar a crear un llibre en suport de paper sinó, a més, en pensar com estarà present en els altres diferents suports, com són el mòbil i la tauleta.

Cal pensar en els aspectes de funcionalitat, interacció i usabilitat. Definir la seva arquitectura, amb el disseny dels elements gràfics i de multimèdia necessaris a més de gestionar i controlar amb tests específics la qualitat del producte final.

Un camp molt ampli per al món digitalMòbils, tauletes, pantalles de tot tipus, finestres al món digital

Objectiu: La informació.

Durada: De curta, de mig i llarg termini.

Tipus de producte:

Internet, en general
Anuncis / Banners
Aplicacions per a mòbils i tauletes

Blogs
Exemple de Blog personal en Joomla
Comerç electrònic
Cursos on-line
DVD
Diaris i revistes digitals
Edicions electròniques de llibres i revistes
Entreteniment on-line
Formats email
Pàgines webs
Exemple de Web en Joomla
Posicionament en els cercadors
Recursos educatius digitals
Software corporatiu
Xarxes socials
Llibre d’estil de productes editorials digitals:

 • Definició del llibre: funcionalitat i objectius
 • Plantilles en els llibres d’estil
 • Normes d’utilització de:
  • Els gràfics / Les imatges / Mapes de bits / Vectors:
   • Color
   • Semiòtica
   • Formats més adequats
   • Pes de cada gràfic / imatge
   • Mides
   • Recomanació d’ús
  • Els textos:
   • Tipografies
   • Color
   • Mides
   • Normes d’ús
  • El color en pantalla
  • Elements dinàmics / multimèdia. Visuals i d’àudio:
   • Formats més adequats
   • Pesos dels arxius
   • Durada màxima dels vídeos
   • Qualitat del so
  • La navegació i la interacció
  • La usabilitat:
   • Test d’usabilitat

 Més informació del Món Digital