Blog
Articles, comentaris, teories...

Són els productes gràfics rebuts, per part de l’observador, com a identificador concret d’una empresa, d’una institució o d’altra emissor

Es fa per mitjà d’unes normes establertes basades en la similitud de tots els missatges visuals. Els colors, la tipografia i els elements corporatius concrets són reproduïts en tots els suports gràfics utilitzats amb unes mateixes regles: mateix color, mateixa tipografia...

Cal tenir present la diferència entre la imatge corporativa, identitat corporativa i la marca.

 • Imatge corporativa

La imatge corporativa d’una empresa o institució, es refereix als aspectes de posicionament, als valors que representa, a l’actitud que mostra.
Aquestes qualitats poden ser percebudes com a bones o dolentes pels clients. Tot dependrà de si el missatge s’ha transmès correctament o no. I, evidentment, després la pràctica empresarial o institucional sigui allò que s’ha anunciat.
A més d’aquests conceptes, per arribar a la imatge corporativa es necessita la part visual que l’aporta la identitat corporativa.
La summa d’identitat i conceptes empresarials o institucionals donen com a resultat la imatge corporativa.

 • Identitat corporativa

La identitat corporativa és la imatge física de la imatge corporativa. Són la papereria corporativa, la identificació en edificis, en vehicles...

 • Marca

És la senya d’identitat corporativa. Amb ella es transmet els seus valors. La marca seria tot el que està relacionant amb la representació gràfica del símbol (logotip, isotip o isologotip) de l’empresa o institució.

Objectiu: La identificació visual de l’emissor vers a un client objectiu i el desenvolupament de la marca.

Durada: De mig a llarg termini.

 Productes d’identitat corporativaCarpeta, díptics, tríptics i targetes. Identitat corporativa per a una jornada concreta

Tipus de producte

Partit de la marca, que és el nom de l’empresa o de la institució, juntament amb els elements visuals tenim de productes:

Llibre d’estil / Manual corporatiu / Manual d’identitat corporativa

 • A partit de la marca i la seva representació física de l’imagotip, es realitza el llibre d’estil. Que és posar per escrit, de forma ordenada. Tota la informació de la imatge corporativa de l’empresa.
 • Serveix com patró comú a qualsevol altre projecte gràfic, de papereria, etiquetatge, decoració d’interior...
 • Es descriu la història de com anat la tasca de creació de la marca.
 • Inclouria:
  • Codi gràfic: Els elements gràfics i les imatges que componen la marca.
  • Codi tipogràfic: Són les famílies tipogràfiques utilitzades. Les diferents mides de reproducció, amb les ampliacions i reduccions autoritzades. Els marges, la retícula, etc. La col·locació dels diferents elements que la componguin.
  • Codi cromàtic: Descripció de la paleta o paletes de colors.
 • Un punt importat és la menció de com no pot ser mai reproduïda.

Marca corporativa. Representació gràfica

 • És la representació gràfica de l’empresa o institució.
 • Parts de la marca:
  • logotip
  • Isotip
  • Isologotip

Papereria corporativa

 • Blocs d’ús intern / tècnics / comercial
  Exemple de blocs tècnics d’ús intern
 • Circulars
 • Embalatges
 • Etiquetes:
  Exemple d'etiquetes adhesives
  • Adhesives
  • Frontals
  • Penjants
  • Envoltats
  • De seguretat
 • Carpetes:
  Exemple de carpetes
  • Generalment són tapes de cartó, unides per un dels costats amb un doblat o encuny.
  • Poden tenir un gruix variable del llom.
  • Les carpetes tenen una utilitat i durada diversa.
  • Són un bon receptable per contenir informació de productes o de serveis.
  • Donant d’aquesta manera una bona imatge d’identitat corporativa.
  • La durada de vida dependrà de l’ús que es vulgui donar.
  • Unes seran per un esdeveniment d’un sol dia i d’altres de llarga durada per ser distribuïdes juntament amb més materials d’informació.
  • Totes elles serveixen per donar una bona imatge de marca.
Carpetes d’identitat corporativa Carpetes amb encuny i engomat de la pestanya
 • Cartes
 • Material que fa referència a la comptabilitat:
  • Albarans
  • Factures
  • Rebuts
  • Talonaris
  • ...
 • Sobres
 • Targetes de visita:
  • La primera imatge impresa de l’empresa.
  • Disseny simple i clar.
  • Serveixen a més com a estratègia de màrqueting
 • Targetes invitació

Productes d’edició

 • Fulls
 • Manuals tècnics
 • Memòries
 • ...

Productes publicitaris

Molts dels productes publicitaris serveixen a més com identitat corporativa per arribar a l’objectiu.
Poden ser des de fulls simples a catàlegs complexos.
Són la presentació de l’empresa per informar el client de què són i què ofereixen.
Tenir uns productes publicitaris ben estructurats amb uns clars missatges són la base de l’estratègia de màrqueting per marcar la diferència amb els competidors.

Productes digitals

 • Aplicacions
 • Blogs
 • ...

D’altres gràfiques

 • D’identificació d’edificis corporatius, exteriors i interiors
 • En indumentària
 • En vehicles