Blog
Articles, comentaris, teories...

Els productes d'edició són la reproducció, impressió i publicació d’un text, d'un document, d'un dibuix o d’una imatge

En un començament el seu suport bàsic va ser el llibre, ja que l’activitat de disseny es va desenvolupar per primera vegada en la impremta de Gutenberg.

Objectiu: La informació.

Durada: De curta, de mig i llarg termini.

Tipus de producte:

Diaris / Periòdics

 • Imprès que es publica cada dia.

Full simple

 • Un imprès d’1 pàgina sola

Full

 • Un imprès entre dues i 4 pàgines

Fullet

 • Un imprès entre 5 i 48 pàgines.

Fulletó

 • És la part d’un diari que està reservada per a publicar successivament parts d’un text literari.
 • Generalment està numerat a part de la resta del diari per a ésser relligat en volum.
 • També pot publicar-se a part del diari.

Infografia

 • És la tècnica de creació d’il·lustracions d’un text.
  • Mapes
  • Gràfics
  • Vinyetes
  • Formularis

Llibre
Exemple de llibre

 • Un imprès de més de 49 pàgines.
 • Segons la definició de la UNESCO, un llibre és una publicació impresa no periòdica que consta com a mínim de 49 pàgines, sense comptar les cobertes. Aquest número de pàgina es basa en el plec de 16 pàgines (3 plecs de 16 = 48) o de 8 pàgines per 6 plecs. En aquest plec és summa un altre més de plec per formar un llibre. Amb això i el fet que és un conjunt de fulls escrits o impresos, posats en ordre per ser llegits, tenim la definició de què és un llibre.
 • El llibre, per la seva complexitat, té la seva pròpia arquitectura gràfica.
Llibre com a exemple d’edicióEl llibre és uns dels valors principals de la producció editorial

 

Manuals Tècnics
Exemple d'un manual tècnic

 • Impresos des de prospectes a manuals d’ús i d’instruccions, d’aparells com de programes.

Material didàctic

 • Fitxes didàctiques
 • Indicacions d’ús
 • Manuals instructius

Memòries

 • Imprès on es recull les dades dels resultats econòmics, financers, serveis de l’activitat d’una empresa o institució.

Opuscles

 • Són obres de poca extensió.

Revistes
Exemple de revista

 • Amb format més petit que un diari i amb major nombre de pàgines.
 • D'aparició periòdica per setmana o per mesos.
 • El paper i les il·lustracions són de millor qualitat, també que els diaris.
 • Per la seva complexitat, la revista té la seva pròpia arquitectura gràfica.

Senyals

 • És l’edició de materials de comunicació per orientar-se.
  • Senyals de perill
  • Senyals de trànsit
  • Senyals de ferrocarril
  • Banderes marítimes