Blog
Articles, comentaris, teories...

Especialitat de les arts gràfiques en la producció d’una obra

El grafisme és el conjunt de tots els processos que fan possible l’obtenció d’una obra. Això és des de la composició dels elements gràfics fins a la seva reproducció

Grafisme

Si fem, una divisió del sector gràfic serien:

  • La preimpressió. Totes les operacions necessàries per obtenir les formes per ser impreses.
  • La impressió. L’activitat que té com a resultat la marca de tinta sobre un material.
  • La manipulació. L’acabat del producte.

La suma de totes elles és el grafisme.