Blog
Articles, comentaris, teories...

Per a Marc Bonavia i Sergi Galiano, en el primer seminari impartit, en Foment del Treball, sota el títol "Aprenent a Emprendre" ens donen aquestes pinzellades:

  • Aptitud: Posar ganes de fer.
  • Optimisme: No ser negatiu.
  • Idiomes: Com més millor.
  • Passió: Qualsevol producte pot ser apassionant i encomanar aquesta passió a altres.
  • Equip: Escollir un equip amb un compris ferm. Complementar les carències d’uns amb les virtuts d’altres.
  • Confiança: Tenir fe en el que es fa.
  • Flexibilitat: Capacitat de canvi.
  • Networking: Conversar amb molta gent.
  • Bona sort: La sort que tens quan lluites, no la sort de la loteria.

D’aquesta sessió Aprenent a Emprendre voldria fer unes acotacions en alguns temes tractats.

Per exemple en el tema del fracàs, la por al fracàs.

Aquesta por al fracàs, en el món professional, porta a no voler arriscar i això no pot ser.

Si hi ha por, no hi ha risc.
Si no hi ha risc no hi ha projecte.
Si no hi ha projecte... 

Com va comentat Sergi Galiano “fins ara el que més s’ha valorat era fer el pelotazo juntament amb el fet que no es podia fracassar. La sobreprotecció als joves perquè no s’enfrontin al fracàs”.

Té raó que sempre el concepte de fracassar ha estat mal vist, com si ningú no hagués fracassat en qualsevol moment de la seva vida.

No hem de tenir por al fracàs. El fracàs només ens diu com no hem de fer alguna cosa.

Doncs perquè no mirem el fracàs d’una altra forma, com un aprenentatge que ens dóna la lliçó de com no fer les coses.

En cap cas el fracàs ens diu que no ho tornem a provar, les barreres ens les posem nosaltres.

El que sí que ens incita el fracàs és, ha ser més creatius per tornar a fer-ho d’una altra manera.

Caure i aixecar-se i tornar a començar és una constant, només hem de saber girar el pessimisme que això ens porta en optimisme per capgirar la situació.

Un altre concepte importantíssim a parer meu i que s'ha comentat, és estimar el que fas.

Llevar-te al matí i no saber quin dia és.

No saber si és dilluns, dijous o festiu, ens dóna el grau de satisfacció personal que una persona té vers al seu projecte. Aquesta satisfacció li dóna un valor afegit i per descomptat no pensar que som pitjors que els altres, ens hem d’estimar a nosaltres mateixos, perquè el primer de tot és creure en un mateix.

Hem d’anteposar l’optimisme i la il·lusió davant del pessimisme i la desil·lusió.