Blog
Articles, comentaris, teories...

Entra en vigor el 5 d'agost la nova Llei de Cooperatives, aprovada pel Parlament el passat 18 de juny

Les Cooperatives un model d'emprenedoria

La llei incorpora importants novetats que ofereixen nous mecanismes per flexibilitzar i fer més atractiu el model per tal que més emprenedors optin per la fórmula cooperativa a l'hora de crear una empresa. També afavorir la consolidació i creixement de les cooperatives existents.

L'element comú de totes les novetats que incorpora la Llei és que són d'aplicació voluntària per part de les cooperatives, de manera que, les que així ho desitgin, no han d'introduir cap modificació en els seus estatuts ni variar el seu funcionament actual.

En canvi, s'obre un ventall de possibilitats per a aquelles cooperatives que vulguin aprofitar aquests mecanismes.

Algunes mesures:

  • Reducció de 3 a 2 socis el nombre mínim de socis per constituir una cooperativa.
  • Rebaixa de la dotació del Fons de Reserva Obligatori.
  • Noves destinacions possibles del Fons d'Educació i Promoció Cooperatives.
  • Regulació del soci col·laborador que només aporta capital.

Text de la Llei de Cooperatives