Blog
Articles, comentaris, teories...

Color. Plasmar l’emoció

El color és una eina fonamental de comunicació per la seva relació amb la propietat d’evocar emocions de gran intensitat. És un element bàsic del disseny

Característiques del color
 • Les emocions que provoca poden ser tant en positiu com en negatiu, així com desitjades o no.
 • En la composició gràfica aporta caràcter i dinamisme.
 • L’elecció del color pot està marcada pel tipus de missatge que es vulgui transmetre.
Utilització del color
 • Per emfatitzar el tipus de missatge que es vulgui transmetre. Segon sigui el missatge, marcarà l’elecció del color.
El color, element bàsic del disseny El color és un fonamental evocador de sensacions

 

Elecció del color

 • Segons missatge radica el poder de l’elecció correcta del color. Tant es pot escollir per l’atzar, per la teoria psicològica o per una gamma harmònica d’entre infinitat de colors, però només uns pocs seran els que representin el missatge que es vol fer arribar a l’espectador.
 • El fet de saber escollir-los és una feina complicada, dura, llarga i de vegades tortuosa amb moltes hores de proves i amb resultats, en algun cop, no desitjats. Però de gran satisfacció quan a l’espectador reacciona al missatge tal com es volia en un principi a través del color triat.
 • Podem representar els missatges triant des d’una varietat àmplia de colors per a una portada de llibre a un monocolor en la imatge comercial d’una empresa, passant per tenir uns pocs colors que harmonitzin entre ells... Des de destacar un paràgraf llarg a un concret... Tot té infinitat de missatges a donar i colors a evocar, només cal saber trobar tant un com l’altre.

Diferència de color en el monitor i en l’imprès

Fem menció especial en les arts gràfiques de la diferència que hi ha entre el color que podem percebre en un monitor i el color d’un imprès.

 • Color en el monitor. RGB. Color que procedeix de les llums dels monitors basats en el RGB (Red, green i blue).
 • Color en l’imprès. CMYK. Per la impressió de projectes s’utilitza el CMYK (Cyan, magenta, yellow i Black).
 • Diferència dels colors visual i d’impressió. Hi ha una gran diferència entre els matisos dels dos sistemes. No és el mateix un vermell RGB en pantalla que un de CMYK imprès. Ni un vermell CMYK en un monitor convencional que en un professional. Per treballar amb impressió final s’ha de treballar amb monitors específics per les arts gràfiques, que en gran part ressolden aquests problemes de la diferència de color visual per pantalla i d’impressió.
 • RGB vs. CMYK. El que si s’acostuma a fer, és treballar el projecte en RGB i un cop acabat i si el que es vol és imprimir, doncs es passa als colors CMYK.

RGB i CMY RGB i CMY dues formes de veure el color. RGB, a través dels monitors. CMYK, a través dels pigments de la impressió

En l’element bàsic del color conté una gran varietat de temes a tractar, entre ells:

 • El color... No existeix
 • Sistema visual humà
 • Els colors de l’espectre. L’Art de Sant Martí
 • Qualitats dels colors
 • Propietats físiques dels colors
 • Paletes de color, els models de color o els espais de color
 • Aproximació a les combinacions entre colors i el seu entorn
 • Gestió de color o models de color
 • Connotacions psicològiques dels colors