Blog
Articles, comentaris, teories...

La mida, la grandària d’un element, és la seva dimensió física dissenyada. És un element bàsic del disseny, que no s'ha de confondre amb l'escala

Característiques de la grandària
 • La grandària d'un element concret en el plànol té una importància i un significat específic quan està en relació amb la resta dels elements, a les hores té un significat diferent.
 • Donar una ullada a una revista o un diari es pot distingir la importància de la mida del text.
 • S’ha de tenir present la interpretació que les diferents cultures fa de les mides, com també passa amb el tema dels colors. Si en una cultura la grandària petita és mal vista, en unes altres serà perfecta.
 • No s’ha de confondre amb l’escala.
  • Quan l’element s’ha de modificar, tant reduint-ho com ampliant-ho, obtenim l’element escalat.
  • Un escalat que tant pot ser proporcional o no, depenent del missatge que vulguem donar.
La mida, element bàsic del disseny Mida de 150 x 150 pícsels i la seva escala del 70%
Utilització de la dimensió física
 • Crear profunditat.
 • Crear punt de vista.
 • Creació d’interès, de jerarquia, d’organització i de varietat.
  • La jerarquia del títol vers el cos del text, la lletra capital, destacar amb un requadre un paràgraf dins d’un text, fer grandàries diferents entre paraules i d’altres, farà que la vista d’ull es fixi en un lloc concret, creant interès o varietat. En el cas de la varietat s’ha de tenir molt de compte per no saturar i semblar un mostrari de tipus i grandàries de lletra.
  • La mida pot funcionar en positiu o negatiu si l’element és gran o petit amb la relació que té amb el públic objectiu marcat des d’un principi. No serà el mateix un tipus de text i la seva grandària per un públic gran que per a uns menuts.
 • Una altra forma d’influir que té la mida és fer-ho en el suport que serà la base per la impressió, o sigui el format del paper a imprimir, el DIN que vulguem utilitzar com a plànol.
 • En el món gràfic hi ha una mida amb una relació de proporció harmoniosa i proporcionada que és la Raó Àuria. Un exemple clar és el format del paper, la Sèrie DIN A i la raó àuria.