Blog
Articles, comentaris, teories...

L’espai en blanc és el lloc en el plànol on la visió descansa i el disseny respira. És un element bàsic del disseny

Característiques de l'espai en blanc
 • En l’espai en blanc no hi ha res.
 • És el lloc del plànol on no hi ha tensió, la composició gràfica té espai i pot respirar, difonent netament el missatge.
 • Una composició gràfica amb espais es diu “que respira”, és una composició neta.
 • Quan no hi ha l’espai el disseny “s’ofega”.
 • Pot ser el contenidor d’altres elements com d’imatges, de la tipografia, del color, etc.
 • També, aquest espai és el protagonista principal amb la seva presència els marges, les columnes, etc., d’una publicació. També en l’espai que pot haver-hi entre les formes.
 • És l’espai és necessari perquè el disseny pugui donar tranquil·litat o angoixa, segons el que es vulgui transmetre.
 • L’espai en blanc no és igual a color blanc
  • No s’ha de confondre l’espai en blanc amb el color blanc.
  • Qualsevol color de l’espectre pot ser un espai en blanc.
Utilització dels blancs
 • Són un recurs expressiu, dóna més valor estètic i és un element substancial del disseny.
 • S’utilitza per crear un estat d’ànim, positiu o negatiu, donar èmfasi i crear profunditat.
 • On més es veu més aquest element és en els anuncis i publicacions d’alta qualitat, com per exemples llibres d’art, on es vol destacar les obres impreses per sobre de qualsevol altre element.
L’espai en blanc, element bàsic del disseny L’espai en blanc no és igual a color blanc

En aquest exemple el símbol verd és el missatge, la resta que ho envolta, de color violeta, és l’espai en blanc.