Blog
Articles, comentaris, teories...

La textura és la modificació visual o tàctil de les formes. És un element bàsic del disseny

Característiques de la textura
 • La major part de les vegades la textura és percebuda per primer cop a través de la visió òptica i per reafirmar aquesta sensació es recorre al tacte.
 • La textura és una qualitat abstracta que s’afegeix a una forma en concret, que d’aquesta manera queda diferenciada d’unes altres iguals.
 • La textura i la forma transformen els motius plans en imatges de sensació tridimensional.
Utilització de la textura visual o tàctil
 • Per donar realisme.
 • Modificar la superfície del plànol.
 • Definir les formes o l’espai.
 • Dissimular un material que no està present.
 • Afegir interès visual al detall.
 • Crear un estat d’ànim:
  • Evocar records
  • Invitació / Rebuig
  • Aproximació / Llunyania
  • Sensacions: Aspre, dur, espinós, sedós, suau, esponjós...
 • Una textura molt ressaltada atorga més realisme a la imatge perquè estimula crear una resposta del sentit del tacte.
La textura, element bàsic del disseny D’una textura original...
Textura de maons Digitalment modificat l’original per simular uns maons
Textura d’ones marines Digitalment modificat l’original per simular unes ones marines

 

Diferents maneres de percebre la textura

 • La percepció de la textura pot ser per:
  • Visual
  • Tàctil
Percepció visual
 • Aquest material que no és present, que no és reial, que no existeix, però en canvi sí que el tenim present amb la percepció visual s’aconsegueix mitjançant procediments digitals amb els elements com poden ser la llum, les ombres, els degradats... tots aquests donen una profunditat i un realisme que ens transmet una idea d’un canvi en la superfície del plànol.
 • Respecte de la llum. Una llum dura i intensa pot ser el factor que fa més per destacar una textura.
Textura de roba de seda Simular una roba de seda amb els seus plecs, amb ombres i llums

 

Percepció tàctil
 • Les modificacions percebudes pel sentit tàctil vénen del material i de l’acabat del producte.
 • Tipus de material
  • Si es vol una presència tàctil de la textura, s’aconsegueix en el moment d’escollir el material on s’ha de reproduir la imatge.
  • En el paper és on es troba poder concretar quin tipus de sensació volem transmetre. El grau de setinat, la superfície més o menys llisa, granulosa o rugosa són qualitats importants per transmetre un missatge tàctil.
 • Acabat del producte
  • També es pot aconseguir la percepció tàctil amb diferents tipus d’acabat.
  • Tractament de la superfície:
   • Per protegir, donar brillantor, matisar i donar vistositat.
    • Envernissar
    • Plastificar
  • Acabats d’ennobliment:
   • Aporten qualitat, luxe i elegància.
    • Estampació
    • Relleu
  • Manipulació de l’estructura:
   • Modificar l’estructura de l’element imprès per a convertir-ho en un altre diferent.
  • Encunyat decoratiu:
   • L’encuny actua quan en certs materials no es pot fer cap tractament anterior.
Textura tàctil amb el paper Escollir un paper llis, granulós o rugós ajudarà a aconseguir una la textura tàctil

 

Visual i tàctil
 • Sumant les dues tècniques aconseguim l’efecte visual i de tacte.
 • En el cas de la roba de seda, si ja tenim per una banda la textura visual de la roba amb els seus plecs, l’efecte del tacte serà la impressió en un paper la qualitat sedosa.