Blog
Articles, comentaris, teories...

Les formes orgàniques són les formades per corbes lliures. Les abstractes no tenen definides les seves formes. Totes dues formes són elements bàsics del disseny

Les formes orgàniques tenen definides les sesves formes

Característiques de les formes orgàniques
  • No tenen cantonades ni angles.
  • Provenen de la naturalesa.
  • Són la representació de la fluïdesa i desenvolupament.
  • Donen sensacions favorables.
La forma orgànica, element bàsic del disseny Una característica de la forma orgànica és la seva carència d’angles

 

Utilització de les formes orgàniques
  • Utilitzades en dibuix i pintura per la seva base per crear figures i paisatges.

 

Les formes abstractes no tenen cap forma definida

Característiques de les formes abstractes
  • Són fetes tant amb línies, corbes o qualsevol altre forma.
La forma abstracta, element bàsic del disseny La carència d’una forma definia, és la característica principal de les formes abstractes
Utilització de les formes abstractes
  • Utilitzades en dibuix i pintura per crear qualsevol forma imaginativa.