Blog
Articles, comentaris, teories...

El quadrat és la forma geomètrica de quatre costats d’igual mesura. És un element bàsic del disseny

Característiques del quadrat
 • Els seus angles són rectes formant 90 graus.
 • Té direcció visual d’horitzontalitat i verticalitat.
 • Les seves característiques visuals seran segons sigui la seva mida, color intern, color del contorn, etc.
 • És una figura estable que representa i transmet:
  • Confiança
  • Ordre
  • Seguretat
  • Fiabilitat
  • Equilibri
  • Solidesa
  • Evocar sentiments de dependència
El quadrat, element bàsic del disseny El quadrat amb els seus costats iguals

 

Característiques dels quadrats segons col·locació
 • Un quadrat vist frontalment relaxa la mirada.
 • Dona consistència a la imatge que pot estar endinsada en ell.
 • Si només està recolzat per la seva base dóna la sensació d'estabilitat, de fermesa i resistència.
Característiques del quadrat segons estigui recolzat per un dels seus angles
 • Recolzat només per un dels seus angles donarà sensacions contràries per semblar que està en una posició de caiguda, d’inestabilitat i de certa temporalitat.
Quadrat segons col•locació El quadrat recolzat per un angle

 

Característiques del quadrat amb inclinació dreta i esquerra
 • Amb la inclinació cap a la dreta dóna la sensació que remunta amb dificultat.
 • Amb la inclinació cap l’esquerra és un objecte en caiguda lliure.
Quadrats segons col·locació Quadrats amb inclinació

 

Utilització

 • En qualsevol edició que sigui necessària un equilibri.

Modificacions

 • Rombes
 • Tridimensional:
  • El cub
El cub, la modificació del quadrat El cub és un políedre regular format per sis cares quadrades