Blog
Articles, comentaris, teories...

El triangle és la forma d’un polígon de tres costats. És un element bàsic del disseny

Característiques del triangle
 • Els seus elements característics són: costats, base, altura, vèrtexs i angles.
 • D’aquests elements, el més important són els seus angles. Són els que transmeten moviment ascendent o descendent.
 • La seva direcció visual és de forma diagonal i d’horitzontalitat.
 • Representa i transmetre estabilitat i simplicitat.
El triangle, element bàsic del disseny Del triangle els seus angles són els transmissors de les sensacions

 

Característiques del triangle segons col·locació

Segons la seva col·locació poden tenir diferents percepcions:

 • Recolzat per la seva dóna la sensació d'estabilitat.
 • Per un dels seus angles donarà sensacions contràries, inestabilitat i dinamisme, conflicte i tensió.
Triangles des dels seus angles El triangle sobre la seva línia imaginaria

En aquest exemple, sobre una línia imaginaria, d’esquerra a dreta:

 • Creixement cap amunt.
 • Cap avall, total retrocés.
 • Inclinació -30 graus, és un retrocés.
 • Inclinació 30 graus, és un petit avanç.
Característiques del triangle segons la longitud dels seus costats
 • El triangle equilàter, on tots tres costats són de la mateixa llargada.
 • El triangle isòsceles, on dos costats són de la mateixa llargada.
 • El triangle escalè, on tots tres costats tenen llargada diferent.

Utilització

 • Sol o amb un altre element diferent, per exemple un inexpressiu amb altre més vigorós, un triangle i un cercle, es poden utilitzar per donar una sensació de vitalitat.

Modificacions

 • Tridimensional:
  • Tetràedre
El tetràedre, la modificació del triangle El tetràedre en què les cares són triangles equilàters