Blog
Articles, comentaris, teories...

El cercle és una línia plana i tancada en la qual tots els punts estan a igual distància d’un punt central. És un element bàsic del disseny

Característiques del cercle
 • És una línia en contínua corba.
 • És una forma enigmàtica i perfecta.
 • La seva direcció visual va associada al moviment, a la rotació i a la repetició.
 • Representa i transmet harmonia, suavitat, pau, protecció, equilibri, calidesa i sensació d’eternitat.
El cercle, element bàsic del disseny El cercle associat al moviment
Utilització del cercle
 • En llocs del plànol on es vol donar una sensació envoltant.
Modificacions fetes al cercle
 • Les seves característiques són semblants al cercle però expressen més inestabilitat i dinamisme:
  • L’ovoide
L’ovoide, la modificació del cercle L'ovoide, més ample d’un cap que de l’altre
 • L’oval
 • En l’aspecte tridimensional, el cos geomètric més perfecte:
  • L’esfera
L’esfera, la modificació del cercle L'esfera, com a exemple de la geometria perfecta