Blog
Articles, comentaris, teories...

Una forma és el resultat del fet de tancar un traç en el mateix punt on va començar. És un element bàsic del disseny

Característiques de les formes
 • És en el punt de començament i final on la forma exerceix un impacte visual.
 • En la forma trobem tres zones diferents:
  • El contorn de la forma.
  • L’interior del contorn.
  • Tota la zona que l’envolta.
 • La forma de disposició geomètrica, com el polígon, fa distingir i separar la figura del fons.
 • Amb la forma permet la representació d'objectes reals i imaginaris.
 • Depenent del sentit que adopti pot ser estàtica o dinàmica.
 • Aporta sensació positiva o negativa del disseny.
La forma, element bàsic del disseny Punt d'inici i final de la forma

 

Les principals formes

Hi ha infinites variacions i combinacions de les formes.

Infinitat de formes La forma amb les seves diverses representacions

 

Les bàsiques:

 • Cercle
 • Triangle
 • Quadrat
 • Rectangle
 • Orgàniques
 • Abstractes
Formes de cercle, triangle i quadrat Cercle, triangle i quadrat, resultat de les variacions i combinacions de les formes

 

Utilització del quadrat
 • Crear textura.
 • Definir un espai.
 • Indicar moviment.
 • Separar i organitzar la informació, per exemple, trencar una pàgina amb molt de text.
 • Crear un estat d’ànim.
 • Donar èmfasi a una part concreta de la pàgina.
 • Ajuda a crear l’arquitectura gràfica.