Blog
Articles, comentaris, teories...

La línia és una unitat simple dels elements bàsics del disseny que està formada per una sèrie de punts units entre si

Característiques de la línia
 • És l’element, després del punt, més simple i més utilitzat.
 • Sent un l’element simple pot arribar a ser molt complex.
 • No té amplada.
 • Sí que té llargària.
 • Té posició i direcció.
 • Uneix dos punts en el plànol.
 • La seva presència afecta a la resta d'elements.
 • Les seves propietats estan definides pel seu gruix, longitud, direcció, posició, forma i color amb referència amb el plànol on estigui.
 • Com el traç és la unió successiva de diferents línies, podem ser fines, lleugeres, gruixudes, rectes o no, sense angles, ondulades, trencades...
La línia, element bàsic del disseny La unitat simple de la línia
Utilització de la línia
 • Per indicar acció, moviment i direcció.
 • Per crear un estat d’ànim, de tensió, des de la fredor fins a la calidesa.
 • Donar perspectiva.
 • Definir un espai.
 • Crear expressivitat gràfica allà on es trobi.
 • Separar i organitzar la informació dels espais gràfics.
 • Crear diferents nivells d’importància en la composició.
 • Per aportar volum als objectes només amb el dibuix gruixut dels seus traços.
Diverses formes de la línia La línia amb les seves diverses representacions
Modificacions de les línies
 • Les línies rectes defineixen el camí més curt entre dos punts i dóna estabilitat en els espais gràfics.
 • Les línies rectes horitzontals són la representació de l’equilibri i l’estabilitat.
 • Les línies verticals són la representació de l’activitat, de l’equilibri, però al mateix temps poden crear inestabilitat.
 • Les línies inclinades són l’expressió de la tensió, inestabilitat i desequilibri. A punt de caure, la línia a 45 graus és la més estable.
 • Les línies corbes són les més dinàmiques, donen idea de moviment. En els programes gràfics vectorials són molt utilitzades les denominades corbes de Bézier. Desenvolupades per en Pierre Bézier, enginyer francès, que les va utilitzar en el disseny de cotxes. Amb aquest tipus es poden representar corbes suaus, ja que tenen definides els quatre punts, l’inicial, final de la corba i els dos punts amb els controladors que defineixen la forma.
 • Creuades entre elles formant una quadrícula creant sensació de textura.
 • Si una línia és més ampla que la meitat de la seva llargada perd l’expressió del traç i passa a ser d’estètica rectangular.
La transformació de la línia Quan l'amplada de la línia passa a ser rectangle