Blog
Articles, comentaris, teories...

El punt és la unitat mínima gràfica dels elements bàsics del disseny

Característiques del punt
 • Un dels més importats elements gràfics.
 • La unitat mínima gràfica.
 • No té amplada.
 • No té llargària.
 • En una línia, és el principi i el final.
 • Element molt simple, però pot arribar a ser molt complex.
 • Pot estar sol o en conjunt amb uns altres punts.
 • Juntament amb els altres elements gràfics intensifica el seu valor.
El punt, element bàsic del disseny El punt com a unitat mínima del disseny
Utilització del punt
 • Per indicar posició.
 • Serveix per guiar la mirada a una zona en concret del plànol.
 • Si se’ls agrupen, poden crear la idea de prolongació, de direcció o del camí a seguir.
 • Pot no estar representat gràficament i continuar constituint el centre d’atenció visual.
 • Donar èmfasi en una part o en tot del plànol.
 • Pot definir formes, contorns i fins i tot colors, amb l’agrupació de diversos punts.
 • Serveix per establir relacions entre elements i / o separar zones del plànol.
El punt fent de guia El punt guia la mirada a una zona determinada del quadrat