Blog
Articles, comentaris, teories...

Els elements visuals i no visuals són les eines del disseny per a transmetre el missatge desitjat

El disseny treballa amb elements visuals i no visuals, que junts o per separant tenen la finalitat de transmetre un missatge

Les figures, el fons, la llum, les ombres, el color... són els elements bàsics

Per poder transmetre i percebre el missatge del disseny s’ha de treballar amb una sèrie d’elements, uns són visuals i d’altres no, que combinant tots aquests elements transmetran el missatge que es vol fer arribar a l’espectador.

La percepció visual de l’objecte és el recorregut de la vista pel plànol. Visualitzant el contrast, la percepció de les figures, el fons, la llum, les ombres, el color...

La combinació de colors, la utilització d’imatges, la mida del text. Tot s’utilitza per la comunicació visual. De com sigui rebut el missatge, en positiu o en negatiu, dependrà aconseguir o no l'objectiu final marcat en un principi.

De com actua aquesta percepció té a veure el cervell. Ell situa, organitza els elements, per proximitat, semblança, simetria. Tot es percep, la figura, la forma. Si falta informació, també el cervell cerca per omplir el vuit amb altres dades per a completar l’objecte.

En aquesta comunicació visual i de la percepció humana hi ha moltes connotacions psicològiques que s’han de tenir en compte.

Elements bàsics del dissenyLa comunicació a través dels elements bàsics

 

Un exemple clar són els colors. Cada color té un significat que és diferent en cada cultura, el que en una és positiva en una altra és negativa.

En el moment de dissenyar aquestes connotacions psicològiques han d'estar paleses a més de distribuir els elements (elecció d’imatges, disposició dels blocs de text, elecció dels colors), perquè tinguin un significat amb consonància amb el missatge que es vol transmetre.

Quins són els elements bàsics del disseny?

Amb tots aquests elements, per separat, amb variacions i combinacions entre ells, es poden construir totes les formes imaginàries possibles aportant una funció diferent en el plànol del disseny.